first
  
last
 
 
start
stop
Vreedzame wijken Print E-mail

Lewenborg, Selwerd, Paddepoel en Tuinwijk worden vreedzame wijken.

Onze kinderen en jongeren komen dagelijks meerdere volwassenen tegen. Op school, tussen de middag, buitenschoolse opvang, thuis, de sportclub, in de buurt, bibliotheek, peuterschool enzovoorts.

Er is steeds meer vraag van medewerkers en ouders om een gezamenlijke aanpak en ondersteuning zodat wij op een goede positieve manier met de kinderen en jongeren om kunnen blijven gaan. In een buurt met een gezond pedagogisch klimaat zijn bewoners met elkaar betrokken, kennen elkaar en delen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor een positief opgroeiklimaat voor kinderen. We vinden het belangrijk dat we samen afspraken maken over de omgang. Het is voor het kind/de jongere niet duidelijk en prettig als we op verschillende wijze met het kind omgaan, verschillende regels hanteren etcetera.

In veel wijken in Nederland werkt een groot aantal scholen met het programma 'De Vreedzame School'. In 'De Vreedzame School' krijgen de kinderen een stem, mogen ze meedenken over allerlei zaken, krijgen ze verantwoordelijkheden. bovendien leren ze op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan en hoe je conflicten constructief kunt oplossen.

Door de positieve effecten van 'De Vreedzame School' ontstaat er in veel wijken belangstelling om het succes hiervan door te trekken naar de wijk: De Vreedzame Wijk.

Scholen, welzijnsorganisaties, peuterscholen, kinderdagverblijven, sportfaciliteiten en andere jeugdvoorzieningen in de wijk werken volgens dezelfde pedagogische uitgangspunten aan een kpositief sociaal klimaat in de wijk, met betrokken inzet van kinderen zelf. Dit gebeurt via diverse kinderactiviteiten, training van kinderen tot wijkmediator en activiteiten van kinderraden. Ook ouders worden in het programma betrokken.

Met deze verbreding wordt een eenduidige pedagogische aanpak ingevoerd in alle organisaties die in de wijk met kindere in de peuterschool- en basisschoolleeftijd werken. Door aan te sluiten bij de werkwijze van de scholen (gebruik van dezelfde begrippen, inspelen op de geleerde vaardigheden, zelfde pedagogische aanpak, zelfde wijze van omgang met conflicten, zichtbaarheid van De Vreedzame School-principes, en dergelijke) worden de pedagogische milieu's 'aan elkaar geknoopt' en wordt het voor de kindern duidelijk dat er overal dezelfde verwachtingen worden gehanteerd en dezelfde regels en afspraken gelden.

In de wijken Lewenborg en Selwerd, Paddepoel en Tuinwijk willen we daarom binnen de vensterscholen gezamenlijk werken aan het bevorderen van een positief pedagogisch klimaat waarin iedereen bewust omgaat met anderen, zichzelf en de omgeving. En ons, medwerkers en ouders ondersteunen om dit positieve pedagogisch klimaat ook in de praktijk toe te kunnen passen.

De Vreedzame School streeft ernaar om kinderen te leren:

  • op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan
  • op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen
  • constructief conflicten op te lossen
  • verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap
  • open te staan voor verschillen tussen mensen


Het programma wil niet alleen kinderen bovenstaande sociale compententies leren, maar vooral ook een positief sociaal en moreel klimaat in de school creƫren, waar een opvoedende en gedragsregulerende werking van uitgaat.

 
U gebruikt nog Internet Explorer 6. Internet Explorer 6 wordt door Microsoft niet meer ondersteund.
Installeer een nieuwere Internet Explorer aub. Klik hier om Internet Explorer te installeren.