first
  
last
 
 
start
stop
Huisregels Hummelhof Print E-mail

Afspraken over de mede verantwoordelijkheid van ouders aangaande regels veiligheid en gezondheid die op het KC worden gehanteerd. U vind een samenvatting van deze afspraken op de toepasselijke plekken op de speelzaal.

Bij binnenkomst

Garderobe

 • kijk voor u de deur opendoet of er geen kind achter de deur speelt
 • sluit altijd de deur nadat u binnen bent gekomen of weggaat
 • plaats het tasje van het kind in de mand
 • eigen tassen onder eigen beheer houden
 • kinderen mogen alleen onder begeleiding in de gang of op de trap
 • niet rennen in de gang
 • deuren sluiten bij komen en gaan om weglopen van kinderen te voorkomen

 

gezondheid

 • geef geen fopspenen mee eigen knuffel wel
 • bij ziekte adviseren wij uw kind thuis te houden
 • bij warm weer kinderen insmeren voordat ze naar KC komen, wilt u een zonnehoedje of petje meegeven
 • bij slecht weer toepasselijke kleding en schoenen/rubberlaarzen, mutsen,handschoenen e.d. meegeven
 • elke ouder wordt 1 keer per jaar ingeroosterd voor de schoonmaak

 

veiligheid

 • ouders die buggy’s meenemen in de speelzaal zijn zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van kinderen in de buggy. De buggy’s worden aan de zijkant van de psz geplaatst zodat kinderen er niet over kunnen vallen.
 • op de speelzaal dragen kinderen in overleg met de leiding sloffen of slipsokken om uitglijden te voorkomen.
 • ouders en leiding zorgen dat theekopjes niet onder handbereik van kinderen staan en plaatsen het kopje na gebruik op het aanrecht.
 • wij vragen de ouders hun kind met veilige kleding naar de speelzaal te laten gaan. Dit betekent geen koorden aan kleding en geen kettingen of armbandjes om doen.
 • Wij adviseren de ouders om kinderen na het bezoek aan de speelzaal m.n. in de zomerperiode te controleren op teken.
 • Bij hoofdluis vragen wij U de leiding hiervan op de hoogte te stellen.
 • Het advies van het GGD handboek voor gezondheid wordt gehanteerd.

Afspraken die door de leiding met de kinderen worden gemaakt

veiligheid

KC

 • niet rennen in de peuterspeelzaal
 • niet gooien met spullen
 • niet op de stoelen van de juffen klimmen
 • alleen eten aan tafel, goed kauwen en kleine hapjes nemen
 • niet klimmen (in kasten, omheining, hek)
 • speelgoed mag je alleen meenemen naar boven als je het vraagt
 • vragen als je ergens niet bij kan.
 • speelgoed gezamenlijk opruimen
 • vaste plekken voor het speelgoed
 • niet onder de aankleedtafel komen
 • niet bij de warmwater kraan klimmen
 • in overleg met de leiding schoenen uit
 • je mag niet zonder toestemming in het kantoor komen
 • niet bij de glijbaan omhoog klimmen binnen en buiten
 • niet zonder begeleiding in de schuur
 • alleen kinderen die schommelen mogen in de schommelbak.
 • de andere kinderen wachten op hun beurt op de rand

 

gezondheid

KC

 • hand voor de mond als je hoest
 • bij verkoudheid neus regelmatig laten snuiten
 • neus snuiten met een weggooizakdoek
 • geen speelgoed of andere dingen mee naar het toilet
 • altijd handen wassen als je naar de WC bent geweest
 • voor het eten handen wassen
 • met kleine hapjes eten
 • niet spelen in de schommelbak

 

De leiding is verantwoordelijk deze huisregels bij kinderen in beeld te brengen

Afspraken met het team        

Taken bij binnenkomst:garderobe       

 • doe alle lichten aan als je binnen komt, kapotte lampen direct vervangen
 • tuinhek van nachtslot af wel de schuif er op laten
 • je eigen tas hoog wegzetten in het kantoor
 • de vloer wordt ( zoveel mogelijk) nat gedweild als de kinderen naar huis zijn
 • als er vocht wordt gemorst wordt dit in overleg direct opgeruimd
 • de kinderen mogen alleen onder begeleiding in de entree
 • niet rennen
 • natte vloer gelijk drogen door diegene die het heeft waargenomen

 

 

leefruimte veiligheid    

 • houd toezicht wanneer een kind in of uit de stoel klimt
 • om vallen te voorkomen zitten bewegelijke kinderen naast een leidster
 • haakjes e.d. aan de wand niet op kindhoogte plaatsen
 • kralen rijgen e.d. alleen onder toezicht bij een tafel met een volwassenen
 • controleer speelgoed tijdens het opruimen op loszittende onderdelen
 • kapot of ruw houten speelgoed zal direct door diegene die het ontdekt heeft uit de speelruimte worden verwijderd en indien mogelijk gerepareerd
 • speelgoed,verkleedkleren,ventilatieroosters, wasgoed worden volgens rooster schoongemaakt
 • indien het speeltoestel stuk is direct afsluiten door luiken te plaatsen
 • tussentijds en op regelmatige basis samen met de kinderen losse voorwerpen (speelgoed)opruimen
 • als een kind toch een speen mee heeft leg deze dan zo snel als dit kan op de kast
 • lucifers en/of aanstekers worden hoog weg gelegd ineen gesloten kast
 • thee en koffie altijd in thermoskannen en kopjes na gebruik wegzetten
 • de leiding mag geen thee drinken met kinderen op hun schoot. Tevens zorgen ouders en de leiding dat theekopjes niet onder kinderen hun handbereik staan.
 • schoonmaakmiddelen altijd hoog wegzetten ineen afgesloten kast
 • messen buiten bereik van kinderen wegleggen
 • plastic zakken in keuken, in een la, bewaren buiten bereik van kinderen
 • er worden tijdens openingstijden in principe geen elektrische apparaten gebruikt wij gebruiken afdekplaatjes
 • wij plaatsen geen giftige planten op KC
 • kinderen mogen zelf de deur niet openen en sluiten dit om letsel te voorkomen
 • kinderen niet laten gooien met speelgoed om schade aan materiaal te voorkomen.


leefruimte gezondheid

 • bij hoesten of niezen hand voor de mond
 • voor het eten kinderen en leiding handen wassen
 • bij beginnende ziekte van leiding kinderen voorzichtig benaderen
 • open wondjes van leiding en kinderen afdekken
 • bij warm weer de kinderen insmeren met zonnecrème voordat er buiten gespeeld wordt bij slecht weer kinderen warm kleden
 • Indien er hoofdluis wordt geconstateerd zullen alle jassen door middel van plastic draagtassen ( in afwachting van luizenzakken) worden afgeschieden.
 • Tevens zal de leiding alle kinderen controleren en ouders hiervan op de hoogte brengen.
 • bij elk dagdeel schone handdoek ,vaatdoek,droogdoek
 • zo veel mogelijk papieren handdoek gebruiken
 • als een kind toch een speen mee heeft leg deze dan zo snel als dit kan op de kast
 • voedsel koel bewaren in koelkast
 • houdbaarheidsdatum controleren en bij het openen sticker met datum aanbrengen, alleen voedsel voorbereiden op schoon aanrecht
 • afval verzamelen in bak met deksel
 • speelgoed, verkleedkleding, verfschorten, knuffels volgens rooster schoonmaken
 • vier keer per jaar schoonmaak verantwoordelijkheid van de ouderraad
 • wij gebruiken afgesloten bakken voor het afval
 • ruimtes worden dagelijks geventileerd
 • elk kind gebruikt bij het reinigen van de huid een weggooidoekje
 • pus of vocht van de huid wordt let een pleister of gaasje afgedekt

 

VerschoonruimteVeiligheid en gezondheid

 • laat een kind nooit alleen als het op de aankleedtafel ligt
 • na elke gebruik aankleedtafel reinigen
 • indien het kind op de aankleedtafel ligt ook de overige kinderen in de gaten houden om beknelling onder de aankleedtafel te voorkomen
 • de aankleedtafel staat standaard op de lage stand om stoten te voorkomen
 • gebruik bij het verschonen plastic handschoenen
 • bij incidenten met bloed verplicht wegwerphandschoenen dragen
 • na het gebruik van het toilet of het verschonen van een kind handen wassen
 • na het reinigen van het toilet handen wassen
 • indien een kind ziek wordt op de speelzaal direct contact opnemen met de ouders en laten ophalen
 • toiletpotten regelmatig controleren op hygiëne
 • natte gladde vloeren worden gelijk droog gedweild

 

buitenruimte Veiligheid en gezondheid buitenruimte

 • diegene die het eerste de buitenruimte opgaat controleert op zwerfvuil en uitwerpselen en zal dit verwijderen
 • kinderen mogen niet zonder begeleiding naar buiten
 • allen kinderen met schone handen en gezichten mogen buiten spelen
 • bij warm weer de kinderen insmeren met zonnecrème voordat er buiten gespeeld wordt bij slecht weer kinderen warm kleden
 • buitenbergruimte altijd afsluiten, kinderen mogen alleen onder toezicht spullen hieruit halen
 • diegene die buiten staat zorgt ervoor dat kinderen niet buiten het terrein komt
 • diegene die buiten staat zorgt ervoor dat kinderen de veiligheid regels naleven om botsen stoten te voorkomen
 
U gebruikt nog Internet Explorer 6. Internet Explorer 6 wordt door Microsoft niet meer ondersteund.
Installeer een nieuwere Internet Explorer aub. Klik hier om Internet Explorer te installeren.