first
  
last
 
 
start
stop
Huisregels Lutje Potje Print E-mail

Afspraken met ouders
· Het hek op het schoolplein altijd weer sluiten
· Kijk voor u de deur opendoet of er geen kind achter de deur
· Sluit altijd de deur nadat u binnen bent gekomen of weggaat
· Hang het jasje van uw kind op de kapstok op de gang
· Buggy's op de gang plaatsen· Eigen tassen bij je houden
. Kinderen vinden de inhoud van tassen erg interessant (medicatie, deodorant, parfum,ed.)
· Geef geen fopspenen mee
· Bij warm weer kinderen insmeren voordat ze naar de peuterspeelzaal komen; wilt u een zonnehoedje of petje meegeven
· Bij uitstapjes wordt u verzocht uw eigen kind te begeleiden of voor een begeleider te zorgen
· Mandjes/lades van de peuters regelmatig leeghalen, in verband met knutselwerkjes
· Houden aan de breng- en ophaaltijden
· Als iemand anders uw kind komt ophalen, dit doorgeven aan de leidsters
· Zieke peuters dienen te worden afgemeld
· Huisdieren zijn in het gebouw niet toegestaan
· Controleer uw kind in de zomer op teken (informatie op Lutje Potje)
· Controleer uw kind regelmatig op luizen (informatie op Lutje Potje)

Afspraken met kinderen
· Niet rennen in de peuterspeelzaal
· Kijk goed uit waar je loopt
· Til je voetjes goed op
· Niet gooien met spullen
· Niet op de stoelen van de juffen klimmen
· Alleen eten en drinken aan tafel, goed kauwen en kleine hapjes/slokjes nemen
· Niet klimmen (in kasten, omheining, hek)
· Vraag één van de juffen als je iets uit de kast wil waar je niet bij kan
· Speelgoed na gebruik opruimen
· Voor de kring en voor de broodmaaltijd wordt samen met de kinderen speelgoed opgeruimd
· Geen speelgoed of andere dingen meenemen naar het toilet
· Je mag niet in de keuken komen
· Je mag niet alleen op de gang komen en in de entree
· Je mag niet in de vensterbank zitten

Afspraken met het team
· Als er vocht wordt gemorst op de grond direct drogen
· De vloer wordt pas nat gereinigd als de kinderen naar huis zijn
· Haakjes e.d. aan de wand niet op kindhoogte
· Doe alle lichten aan als je binnen komt; kapotte lampen direct vervangen
· Kinderen mogen alleen onder toezicht tv kijken
· Je eigen tas wegzetten in het kantoor; in een afgesloten kast
· Houd toezicht wanneer een kind in of uit de stoel klimt
· Als je iets ophangt zorg, er voor dat een en ander goed bevestigd is
· Kralen rijgen alleen onder toezicht bij een tafel
· Controleer speelgoed tijdens het opruimen op loszittende onderdelen
· Als een kind toch een speen mee heeft, leg deze dan zo snel mogelijk op een kast
· Lucifers en/of aanstekers hoog wegleggen
· Thee en koffie altijd in thermoskannen en de kopjes na gebruik wegzetten
· Bij het buitenspelen zandbak en speelplein controleren op viezigheid en evt. schoonmaken
· Laat een kind nooit alleen als het op de aankleedtafel ligt
· Bij warm weer de kinderen insmeren met zonnecrème voordat er buiten gespeeld wordt
· Messen buiten bereik van kinderen wegleggen
· Schoonmaakmiddelen altijd hoog weg zetten
· Plastic zakken in de keuken in een la, bewaren buiten bereik van kinderen
· Buitenbergruimte altijd afsluiten; kinderen mogen zelf geen spullen hieruit halen
· Het traphekje in de entree moet altijd gesloten zijn
· Het hek is na het halen/brengen van kinderen altijd dicht Tijdens het halen en brengen van de peuters ligt de verantwoording bij de ouder/verzorger
· Elke dag wordt de inhoud van de koelkast gecontroleerd door de leidsters. Eten en drinken wordt gecodeerd met stickers.Calamiteiten
· Altijd de presentielijst van het desbetreffende dagdeel in de rode map doen, zodat je bij calamiteiten weet wie er aanwezig zijn
· De telefoonlijst van de ouders is terug te vinden in de rode map

 
U gebruikt nog Internet Explorer 6. Internet Explorer 6 wordt door Microsoft niet meer ondersteund.
Installeer een nieuwere Internet Explorer aub. Klik hier om Internet Explorer te installeren.