first
  
last
 
 
start
stop
Tarieven 2015 Print E-mail

 

Gemeente Slochteren:

Aantal dagdelen bedrag per jaar              
bedrag per maand*  
2 dagdelen per week                     € 657,80 € 59,80
3 dagdelen per week € 825,00 € 75,00
4 dagdelen per week € 1100,00 € 100,00
VVE € 307,00 € 27,91**

*    Jaarlijks wordt er 11 x gefactureerd (niet in de maand augustus)
**  Wanneer u een indicatie heeft voor het VVE-programma

Gemeente Groningen:

Tarieven 2015

gesubsidieerd*
Product  Bedrag per jaar
 Bedrag per maand
Peuterschool (2 dagdelen perweek)      inkomensafhankelijk*  inkomensafhankelijk *
VVE (4 dagdelen per week) € 153,60** € 12,80**

*   Wanneer u niet in aamerking komt voor kinderopvangtoeslag.

 

 


Wet kinderopvang

Product   uurprijs 2015*
Peuterschool 3 uur per dagdeel 52 weken per jaar  € 6,84
Peuterschool 3 uur per dagdeel 40 weken per jaar € 7,87
Dagopvang (halve en hele dag) 52 weken per jaar € 6,84
Dagopvang (halve en hele dag) 40 weken per jaar € 7,87
Flexibel uur (als aanvulling op bestaand HEDO/HADO contract**) € 7,87
Flexibel dagdeeldag (als aanvullende module op bestaand (HEDO/HADO) contract**)  € 8,29
VSO € 6,89
BSO 52 weken per jaar € 6,14
BSO 40 weken per jaar € 7,29
BSO flex € 6,89
Vakantieopvang € 6,89

 * Onder voorbehoud van typefouten
** Indien de groepsgrootte het toelaat en in overleg met klantenservice.

Contract voor 52 weken = inclusief opvang tijdens schoolvakanties
Contract voor 40 weken = exclusief opvang tijdens schoolvakanties

De genoemde prijzen voor dagopvang, buitenschoolse opvangen en peuterschool zijn brutoprijzen. Uw netto uurprijs is inkomensafhankelijk.

Voor een proefberekening verwjizen we u naar de website van de belastingdienst:

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/informatie_over_toeslagen/kinderopvangtoeslag/kinderopvangtoeslag 

De COP groep behoudt zich het recht voor om de tarieven tussentijds aan te passen, indien kostenstijgingen (door wettelijke regelingen, CAO-aanpassing of andere niet begrote factoren) hoger zijn dan voorzien.
In dit overzicht kunt u zien hoe hoog de kinderopvangtoeslag in uw situatie is voor 2015

Overeenkomst aangaan/wijzigen:

  • We hanteren een opzegtermijn van één maand. De opzegging gaat in op de datum van dagtekening van uw correspondentie schriftelijk danwel digitaal. Dit geldt ook voor tussentijdse wijzigingen. Opzeggingen en wijzigingen dienen altijd schriftelijk dan wel digitaal te worden ingediend.
  • Uw contract voor de peuterschool/peuteropvang/peuterspeelzaal eindigt de dag vóór de 4e verjaardag van uw kind.

 

Kosten/betaling:

De betaling geschiedt voorafgaand aan de maand van de opvang. De automatische incasso zal standaard rond de 26e van de maand plaatsvinden. Wanneer er geen toestemming wordt gegeven voor automatische incasso, brengen we administratie kosten in rekening. Bij afname extra dagdelen betaalt u eenmalig via een automatische incasso. Een gratis jaaropgave ontvangt u in het begin van het volgende kalenderjaar.

 

Opvang tijdens de schoolvakanties

In de schoolvakanties maken niet alle kinderen gebruik van de peuteropvang/ BSO, waardoor het voorkomt dat te weinig kinderen in de vakantie op een locatie aanwezig zijn. Tijdens de schoolvakanties voegen we dan groepen van de verschillende locatie samen op één vestiging. De openstelling van de verschillende locaties staan op de website vermeld. 
Voor BSO geldt tijdens de vakantie opvang dat dit overeenkomstig is met de reguliere opvangdagen. Het is mogelijk om extra dagdelen af te nemen in de vakantie.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 
U gebruikt nog Internet Explorer 6. Internet Explorer 6 wordt door Microsoft niet meer ondersteund.
Installeer een nieuwere Internet Explorer aub. Klik hier om Internet Explorer te installeren.